www.iaublaw91.blogfa.com

WWW.iaublaw91.blogfa.com

دانشجویان ارشد حقوق بین الملل آزادبوشهر

Site title of www.iaublaw91.blogfa.com is دانشجویان ارشد حقوق بین الملل آزادبوشهر

IP address is 149.56.201.253 on Microsoft-IIS/8.5 server works with 38 Kb Html size. The charset is utf-8 for iaublaw91.blogfa.com

Web site description for iaublaw91.blogfa.com is دانشجویان ارشد حقوق بین الملل آزادبوشهر - اطلاع رسانی به دانشجویان در رابطه با موضوعات مختلف مانندانتخاب واحدو ...

Web Site Information for iaublaw91.blogfa.com

 • Site Title: دانشجویان ارشد حقوق بین الملل آزادبوشهر
 • Keywords : دانشجویان ارشد حقوق بین الملل آزادبوشهر,iaublaw91, Blog, Weblog, Persian,Iran, Iranian, Farsi, Weblogs, Blogs
 • Charset : utf-8
 • Extension : com
 • Site Code Types : css,table,style,
 • Compress Html Size : 36 Kb
 • Html Size : 38 Kb
 • Html Text Size : 7 Kb
 • Html Version : html5
 • Site Host : iaublaw91.blogfa.com
 • Site Server : Microsoft-IIS/8.5
 • Ip Address : 149.56.201.253

DNS Records for iaublaw91.blogfa.com

Dns is a very useful system that translates your site name to IP address and makes it as easy as you can imagine browsing the internet..
hostiaublaw91.blogfa.com
classIN
ttl299
A Records keeps the names of network devices and IPv4 addresses that use the server
typeA
ip149.56.201.253

Site Html H Tags

h1 دیکشنری

Response Headers

The response header contains the date, size and type of file that the server is sending back to the client

 • X-Frame-OptionsSAMEORIGIN
 • Connectionclose
 • Content-Length44366
 • Cache-Controlprivate
 • Content-Typetext/html; charset=utf-8
 • DateSat, 12 Nov 2016 00:06:25 GMT
 • ServerMicrosoft-IIS/8.5
 • X-AspNet-Version4.0.30319
 • X-Powered-ByASP.NET

Keyword Statistics for iaublaw91.blogfa.com

Keyword Using Count Usage Rate %

The 2 words listed down below used 4 times.

 • body2 times50.00 %
 • solid2 times50.00 %

Rates of Html specification

 • PropertiesNumber of use
 • dir11
 • border1
 • src59
 • width15
 • height1
 • href61
 • class40
 • align27
 • valign3
 • type26
 • language4
 • method2
 • onsubmit1
 • action2
 • target5
 • name13
 • size26
 • style26
 • value12
 • onblur1
 • onfocus1
 • id2
 • checked2
 • for2
 • bgcolor10
 • cellpadding10
 • cellspacing10
 • color7
 • title1
 • face2
 • maxlength1

All Html Tags and Usage Count

All html tags used on iaublaw91.blogfa.com and how many times used

 • head1
 • body1
 • img45
 • center4
 • tr58
 • a61
 • div54
 • table11
 • td3
 • br48
 • p70
 • script14
 • noscript2
 • style1
 • form2
 • input13
 • label2
 • b1
 • strong18
 • font29
 • span13

Internal Links Analysis (Links Count : 51)

Internal Link is the link output that a website has given in its own site the pages of the page and domain name.

Href Title

 • /profile/
 • /posts/
 • /archive
 • ryshari87@gmail.com
 • /rss
 • /
 • /
 • /archive
 • ryshari87@gmail.com
 • /posts/
 • /rss
 • /category/2
 • /category/3
 • /category/6
 • /category/7
 • /category/1
 • /category/4
 • /category/5
 • /1392/11
 • /1392/10
 • /1392/09
 • /1392/08
 • /1392/07
 • /1392/06
 • /1392/04
 • /1392/02
 • /1392/01
 • /1391/12
 • /1391/11
 • /post/42
 • /post/27
 • /post/41
 • /post/39
 • /post/37
 • /post/35
 • /post/34
 • /post/33
 • /post/32
 • /post/31
 • /post/42
 • /post/27
 • /post/41
 • /post/39
 • /post/37
 • /post/35
 • /post/34
 • /post/33
 • /post/32
 • /post/31

External Links Analysis (Links Count : 21)

External Links is the link output that a site has made to a different domain name other than its own domain name.

Href Title

 • http://www.mazhabi-javad.blogfa.com/
 • http://www.webgozar.com/counter/stats.aspx?code=1584245
 • http://www.20tools.com
 • http://www.20tools.com
 • http://www.20tools.com/newsletter
 • http://parstools.com/dic_fa/
 • http://www.20tools.com/upload
 • http://www.20tools.com/upload/view
 • http://www.uplooder.net/cgi-bin/dl.cgi?key=3801b23d7fec0f9ece9183594f2cf2a9
 • http://www.uplooder.net/cgi-bin/dl.cgi?key=6f963dbbe07a631fb52ef671706b796c
 • http://iaublaw91.persiangig.com/.vR1BF4PHSk/H.Moahedat%20DR.Sefaei%20.doc دانلود جزوه حقوق معاهدات
 • http://iaublaw91.persiangig.com/.MvrM86EK5r/jozveh/H.tejarat%20BIN%20DR.Sefaei%201.pdf لینک دانلود جزوه
 • http://kod19.persiangig.com/.eZHnd9nygy/H.B.Ektesadi%20DR.Afrog.pdf دانلود حقوق بین الملل اقتصادی دکتر افروغ
 • http://kod19.persiangig.com/.mgR9a6aLmK/H.Tejarat%20BIN%20DR.Sefaei%201.pdf
 • http://kod19.persiangig.com/.hZsz0FNLiB/H.Tejarat%20BIN%20DR.Sefaei2.pdf دانلود جزوه بخش دوم
 • http://iaub.ir/login.aspx
 • http://iaub.ir/login.aspx
 • http://parliran.ir/
 • http://www.bia-judiciary.ir/
 • http://iauns.org/
 • http://www.un.org/